1) Poecilotheria metallica
2) Poecilotheria smithi
3) Brachypelma boehmei
4) Brachypelma emilia
5) Brachypelma klaasi
6) Morelia viridis
7) Bitis gabonica
8) Crotalus adamanteus